عدد فی

در قرن ۱۲ لئوناردو فیبوناتچی(Leonardo Fibonacci_)دنباله ای از اعداد را مطرح نمود.به این شرح:

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144, و ادامه اش.

شهرت این دنباله از اعداد تنها به این دلیل نیست که هر جمله با مجموع ۲ جمله ی پیش برابری می کند.

بلکه دلیل دیگر اینکه خارج قسمت هر دو عدد کنار هم خاصیت حیرت انگیز نزدیکی به عدد ۱.۶۱۸ دارد.

این عدد همان عدد " فی" است.

گیاهان، حیوانات حتی انسان همگی با دقتی بسیار بالا وجوهی از ضرایب فی به ۱ هستند.نسبت فی همه جا هست

 اگر تعداد زنبورهای عسل ماده را به نر تقسیم کنید در هر کندویی در هر گوشه دنیا یه عدد ثابت بدست میاد.

قطر هر مارپیچ نسبت به مارپیچ بعدی در یه نرم تن از دسته سرپایان به نام ناتیلوس نسبت فی به ۱ است.

نسبت دایره ای که تخمه های گل آفتابگردان بصورت مارپیچی در آن رشد میکند نسبت به دایره بعدی همان عدد فی است.

مارپیچ گلبرگهای مخروط کاج ،آرایش برگهای روی ساقه گیاهان، بندهای حشرات نسبتی از عدد فی است.

داوینچی این نسبت رو بسیار بهتر از دیگران در بدن انسان درک کرده بود. بنحوی که به این عدد نسبت الهی میدهد و به عدد الهی مشهور میگردد.

 داوینچی اولین کسی بود که ثابت کرد تمام تناسبات استخوانهای بدن انسان همیشه ضریب عدد فی است.

میتونید امتحان کنید. فاصله سرمان تا زمین رو تقسیم بر فاصله شکم تا زمین کنیم میشه عددفی.

فاصله شانه ها تا نوک انگشت به فاصله آرنج تا نوک انگشت، مفاصل انگشت، شصت،تقسیمات ستون فقرات میشه فی."گفته شد که عدد فی ۶۱۸/۱ در همه مخلوقات نهفته است در واقع هر مخلوقی مظهر متحرکی از عدد فی است."